[B:info]
Б-3 55х35х47 (КРАСНЫЙ ХОЛМ)

Б-3 (КРАСНЫЙ ХОЛМ)